A3 - Pracownia Architektoniczna


Wiarygodna firma


Artykuł: BE Together

Firma Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 rozpoczęła swoją działalność w 1998 r. Została założona przez architekt Agnieszkę Romanowską-Tarczyńską.

Zajmujemy się projektowaniem w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, projektowania wnętrz, mebli i grafiki.

Przygotowane przez nas opracowania stanowią kompleksową całość obejmującą wszystkie opracowania branżowe oraz formalności administracyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Bierzemy udział w procesie realizacji naszych projektów, z upoważnienia inwestorów prowadzimy i nadzorujemy inwestycje.

10 lat temu firma poszerzyła swoją działalność o skuteczne pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich dla miast,gmin, firm i klientów indywidualnych.

Oferujemy opracowania projektowe:

 1. Kubaturowe
  • projekty wszelkich obiektów kubaturowych,
  • projekty wnętrz,
  • projekty elementów informacji wizualnej i grafiki komputerowej.
 2. Planistyczne
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • koncepcji urbanistyczno-architektonicznych,
  • zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Zakres prac dostosowujemy do wymagań inwestorów prowadząc:

 • kompleksową obsługę formalno-prawną i administracyjną,
 • projekty branżowe w zakresie: konstrukcji, infrastruktury technicznej i komunalnej,
 • opracowania przedmiarów i kosztorysów,
 • nadzory autorskie.

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich:

 • analizę możliwości pozyskania dotacji,
 • przygotowanie montażu finansowego projektu,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 • opracowanie studium wykonalności,
 • przygotowanie harmonogramu realizacji projektu,
 • doradztwo w zakresie skompletowania załączników niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie,
 • prowadzenie konsultacji z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania dokumentacji aplikacyjnej,
 • opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 • opracowanie Planu Odnowy Miejscowości,
 • nadzór nad realizacją projektu w celu zachowania zgodności z umową o dofinansowanie,
 • przeprowadzenie audytu projektu,

Firma posiada stały zespół architektów, konstruktorów oraz inżynierów branż instalacyjnych. Współpracujemy z biurami zagranicznymi z Austrii, Czech i Łotwy.

Ostatni projekt Polsko – Czeski to most łączący Cieszyn i Czeski Cieszyn nad rzeka Olzą.