Budynki użyteczności publicznej

Projekt bazy sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie w tym projeky krytego basenu oraz sali gimnastycznej z zapleczem

Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Cieszynie, Plac Wolności 7a.
Projekt: 2004r.
Realizacja: 2010r.

Zestawienie powierzchni:
Kubatura: 7150 m3
Powierzchnia użytkowa: 1161 m2
Powierzchnia zabudowy: 775 m2

Projekt kąpieliska w Głogówku

Projekt budowlany kąpiliska gminnego w Główku przy ul. Kąpielowej
Inwestor: Urząd Miejski w Głogówku, 48-250 Głogówek, Rynek 1
Projekt: 2008r.
Realizacja: 2009r.
Powierzchnia opracowania: 5328 m2

PDF

Projekt modernizacji kąpieliska Ruda w Rybniku ul.Gliwicka w Dzielnicy Północ

Inwestor: Miasto Rybnik 44-200 Rybnik , ul.Bolesława Chrobrego 2
Projekt: 2012r.
Realizacja: 2014r.
Powierzchnia opracowania: 40 685 m2

PDF

Projekt budynku dla klubu fitness w Sosnowcu

Projekt: 2003r.

Projekt budynku Urzędu Skarbowego w Częstochowie

Projekt rozbudowy istniejącego budynku na siedzibę pierwszego urzędu skarbowego w Częstochowie przy ulicy Filomatów 18/20

Inwestor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Rolnicza 33

Projekt: 2009-2010r.
Realizacja: 2011-2014r.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia działki: 5190 m2
Powierzchnia zabudowy: 1493 m2
Teren utwardzony: 2592 m2
Teren zielony: 564 m2
Całkowita powerzchnia użytkowa: 4571 m2
Kubatura całości: 20520 m3

PDF

Projekt galerii sztuki współczesnej w Opolu

Projekt rozbudowy i przebudowy galerii sztuki współczesnej w Opolu
Projekt: 2010r.
Powierzchnia użytkowa całości: 4465 m2

Projekt klubu muzycznego SCeNA w Gliwicach

Projekt klubu muzycznego w Gliwicach
Projekt: 2004r.

Projekt konkursowy Domu Kultury w Sośnicowicach

Projekt gminnego centrum społeczno-kulturalnego w Sośnicowicach
Projekt: 2011r.
Powierzchnia użytkowa: 1214 m2
Powierzchnia zabudowy: 850 m2
Kubatura: 7000 m3

Projekt mostu pieszo-rowerowego łączącego miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn

Projekt mostu pieszo-rowerowego łączącego miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn
Inwestor: Urząd Miejski w Cieszynie
Projekt: 2013r.
Przedmiotem projektu jest budowa mostu - symbolu na granicznej rzece Olzie powodująca odtworzenie historycznego ciągu pieszego łączącego rynki obu miast. W miejscu planowanego mostu istniała od XIX w. drewniana kładka Kametza, która służyła mieszkańcom aż do lat 50. XX w. Zastąpiono ją prowizoryczną stalową konstrukcją, którą zdemontowano w 1982r. Innowacyjność projektu polega na nadaniu kładce posiadającej funkcje użytkowe rangi symbolu integracji miast. Uzasadnieniem jego realizacji jest fakt, iż po raz pierwszy od podziału miasta w 1920 roku zaistniała możliwość odtworzenia jego pierwotnego układu komunikacyjnego. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie ciekawego produktu turystycznego w formie historycznej, atrakcyjnej dla turystów trasy spacerowej łączącej rynki obu miast. Projekt będzie częścią stworzonego na brzegach Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie transgranicznego centrum turystyczno-rekreacyjnego pn. Ogród dwóch brzegów. Dotychczas zrealizowane zostały 3 projekty: Revitalpark 2010, SportPark-Park Sportowy i SportMost-Most Sportowy, w ramach których zrewitalizowano obszary historyczne (Góra Zamkowa i Park Masaryka, budynek Avion i graniczny Most Przyjaźni) i rekreacyjno-sportowe (parki Pod Wałką i Adama Sikory). W latach 2013-14 zrealizowany zostanie - rekomendowany do dofinansowania na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Libercu - projekt pn. Ogród dwóch brzegów 2013-15, dzięki któremu zrewitalizowane w latach ubiegłych obszary zostaną połączone ciągami pieszo-rowerowymi wzdłuż Olzy. Planowany do wybudowania most dodatkowo połączy obszary obu miast rewitalizowane w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-15.

PDF

Projekt przebudowy budynku stołówki studenckiej nr 1 w Gliwicach

Projekt przebudowy budynku stołówki studenckiej nr 1 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Łużucka 24
Inwestor: Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A

Projekt: 2012r.
Realizacja: 2012-2013r.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia działek razem: 7058 m2
Powierzchnia zabudowy: 1597 m2
Powierzchnia terenu zieleni: 2760 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa: 3035 m2
Kubatura: 18093 m3

Projekt rewitalizacji zabytkowych budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie wraz z budową bazy sportowej w tym sali gimnastycznej

Projekt renowacji i termomodernizacji zabytkowych budynków szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 1
Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 1, Cieszyn, ul. Matejki 3; Gimnazjum Nr 1, Cieszyn, ul. Michejdy 1
Projekt 2005 r.
Realizacja 2014 r.

Powierzchnia zabudowy: 2290 m2
Powierzchnia terenu utwardzonego: 300 m2
Powierzchnia terenu zielonego: 735 m2

Projekt salonu samochodowego

Projekt salonu samochodowego i stacji diagnostycznej
Inwestor: Intermot, Bytom ul. Trzelców Bytomskich 60
Projekt: 2004r.

Projekt targowiska miejskiego w Cieszynie

Koncepcja rewitalizacji funkcjonalno-przestrzennej terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej w Cieszynie
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg, 43-400 Cieszyb, ul. Liburnia 4
Projekt: 2004r.

Projekt hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym

Koncepcja rewitalizacji funkcjonalno-przestrzennej terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej w Cieszynie
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg, 43-400 Cieszyb, ul. Liburnia 4
Projekt: 2010r.
Realizacja: 2014r.

Powierzchnia działek łączna: 4063 m2
Powierzchnia zabudowy: 680 m2
Powierzchnia zabudowy hali: 645 m2
Powierzchnia podcienia: 35 m2
Powierzchnia utwardzona: 756 m2
Teren zielony: 2.627 m2

Projekt Centrum BIOMEDTECH SILESIA w Zabrzu

Koncepcja architektoniczna centrum Biometech Silesia zlokalizowanego na terenie gminy Zabrze przy ulicy M. C. Skłodowskiej 34
Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
Projekt: 2008r.

Projekt szkoły podstawowej i gimnazjum w Jaroszowicach

PROJEKT "BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z GIMNAZJUM W JAROSZOWICACH" JAROSZOWICE, UL.POGODNA / KOŚCIELNA
Inwestor: Miasto Tychy , 43-100 Tychy , Al.Niepodelgłóści 49

Powierzchnia działki: 19 546 m2
Powierzchnia zabudowy: 4977 m2
Projekt: 2011r.

Powierzchnia użytkowa: 9089 m2